בית יצירת קשר

אודות מרחבי הלמידה מטרת המרחב הפתוח העיקרון הפדגוגי המיושם הוא העברת מרכז הכובד מההוראה הפרונטלית ללמידה עצמאית. באמצעות סביבת למידה מגוונת, התלמיד מפתח את יכולות הלמידה שלו ומאפשרת ביטוי עצמי של החוזקות האישיות. שיטת הלמידה וההוראה במרחב הפתוח ההסתכלות על .”כיתה”ו ”שיעור“ דרך הלמידה במרחב א-ב דינמית, גמישה ופורצת את גבולות הזמן והמקום המקובלים של המרחב כדבר שלם ודינמי המורכב ממרחב הבית (כיתת האם) ומרחבי למידה. מערכת השעות מזמנת לתלמידים שעות רבות במרחב הבית: התלמידים והמורים נעים בין מרחבי למידה שונים ומשתנים- מפגשי בוקר של שיח משמעותי עם המחנכת, למידת נושא רחב המבוסס על שאלות חקר, למידה רב תחומית, מתן מענה לשונות ולתפקוד התלמידים בבחירת דרך הלימוד והתאמת קבוצות הלימוד. מפגשי תלמידים בשיכבה ודו שכבתי בהתאם לתחומי עניין, נושאי הליבה ולמידה מבוססת פרוייקטים. כאשר לכל אחד מומחיות וחוזקות שונות, המשלימות האחד את השני. הצוות החינוכי – הצוות החינוכי עובד גם הוא כשלם הטרוגני, וכל אחד מן המורים תורם את ייחודו ומשלים את האחרים. הצוות החינוכי מלווה לכל אורך היום את תלמידי מרחב א-ב, זמן רב מוקדש בצוות ללמידת עמיתים ולהתייעצות לגבי בניית תכנית הלמידה האופטימלית ואופן יישומה. סדר יום במרחב היום נפתח ב"מפגש שחרית" מפגש בוקר בו התלמידים מקיימים אנטרקציה חברתית, העלאת קשיים, שיר של יום, דמיון מודרך, דינמיקה חברתית. במהלך היום, רוב הלמידה מתרחשת ביחידות של שני שיעורים (שעה וחצי) .השפה נלמדה והותאמה לחיזוק העצמה והכרות עצמית, המרחב הפיזי של הכיתה מצטמצם ומתרחב בהתאם לגודל הקבוצה. סיכום כל יום ב"מפגש מגדל-אור" בו התלמידים משקיפים על היום, נותנים משוב אישי וקבוצתי ומסכמים על נקודות אור לחיזוק ושימור לקראת מחר. הערכה הערכת התלמיד מתבצעת באופן רצוף לאורך השנה בדרכי הערכה חלופיות ומתייחסת לקריטריונים של ידע, מיומנויות, הרגלים וגישה. הצוות החינוכי מאחל שנה טובה, שנת גילוי, הגשמה עצמית והנאה לכל תלמידינו

 
 
אודות
מובילים חדשנות פדגוגית
כיתות
מידע
מידע להורים
ועד הורים
רישום כיתות א
עיתון בית הספר
מקהלה
כולנו מנגנים
חינוך לקיימות
חינוך לחינוך אנושי
לימודי תקשורת
בית הספר בקהילה
בית ספר מוביל פדגוגיה
טפסים
אינטרנט בטוח
בית ספר לחשיבה יצירתית וחדשנות
רדיו School
פרוייקטים למ"פ (למידה מבוססת פרוייקטים)
כרטיסי פרוייקטים
למידה
אלבום תמונות
אירועי החודש
הענן החינוכי