בית יצירת קשר
צוות העיתונות יצא מהמסגרת של כתבה סטנדרטית והכין שיר הכולל בתוכות את כל השינוים המתחוללים בתוך בית הספר.

שברנו את הקירות החלפנו מנורותבחופשה עשינו שיפוץ והוא יצא פיצוץבמנשה אלישר מלמדים יזמות וזה מוביל אותנו לחדשנותאנו יוצרים מרכז מבקרים ואתם מביטים בבית ספר מרשים. מרחב א'-ב' הוא מרחב מחודשוכל מבקר ממש נרגשאת ניר ברקת הזמנו לפתיחהחתכנו את הסרט והגענו למרחב והופתענו לטובה. (אלון, עדי, נועם, לי-ים, אסף) הלמידה החדשנית מקדמת חברתיותולמידה בקבוצות תורמת לסובלנותהרבה יזמות יש לתלמידנוותכף תדעו עוד עלינוהיצירתיות אצלנו בכיף נלמדתאת התלמידים והתלמידות מאוד מקדמת (שגיא ש, אורי ב, אדם ב, נעם ע.)

 
 
אודות
מובילים חדשנות פדגוגית
כיתות
מידע
מידע להורים
ועד הורים
רישום כיתות א
עיתון בית הספר
מקהלה
כולנו מנגנים
חינוך לקיימות
חינוך לחינוך אנושי
לימודי תקשורת
בית הספר בקהילה
בית ספר מוביל פדגוגיה
טפסים
אינטרנט בטוח
בית ספר לחשיבה יצירתית וחדשנות
רדיו School
פרוייקטים למ"פ (למידה מבוססת פרוייקטים)
מרכז מבקרים  
תוצרי פרויקטים שונים  
גלריית תוצרים  
כרטיסי פרוייקטים
למידה
אלבום תמונות
אירועי החודש
הענן החינוכי